Logo Speaker Guard
Logo Media Trading

Někdy se stává, že máme instalované poměrně drahé reproduktory, které mají nižší zatížitelnost než je maximální výkon zesilovače. V poslední době je to vzhledem k obvyklému výkonu domácích audiovizuálních center poměrně častý problém. Zatížitelnost reproduktorů bývá uváděna tak, aby číslo bylo co největší, parametry jsou bez jakékoli rezervy. Stačí omylem nechat regulátor hlasitosti na maximu a zapnout zařízení. Než stačíte zareagovat a hlasitost snížit, jsou reproduktory nenávratně zničené. Vedle lidského faktoru může do hry vstoupiti porucha zesilovače, nebo zařízení před ním. Proti takovému nebezpečí je vhodné reproduktory chránit zařízením SpeakerGuard. Toto zařízení se instaluje mezi zesilovač a reproduktorovou soustavu. V případě většího výkonu než je na ochraně nastaven, jsou reproduktory dočasně odpojeny a po odstranění problému (například snížení hlasitosti) se automaticky opětpřipojí.

Media Trading výrobce, prodejce a systémový integrátor zařízení Speaker Guard do Vašich reproduktorů

Termická ochrana proti dlouhodobějšímu zatížení

Tato ochrana detekuje stejnosměrné napětí v signálu pro reproduktor. Pokud je toto napětí vyšší než 2,7 V, tak odpojí reproduktor. Tato ochrana je důležitá při poruše zesilovače, v souladu s normami chrání reproduktor proti některým jevům, které by mohly poškodit tepelné obvody reproduktoru.

Ochrana před stejnosměrným napětím

Ochrana detekuje efektivní napětí. Je nastavena na úroveň o 2 dB nižší než deklarovaná maximální zatížitelnost připojené reprosoustavy a odpojuje reprosoustavu, pokud signál překračuje nastavenou úroveň po dobu delší než několik sekund.

Speaker guard PSP 4.2i

Nastavení

Ochranu nastavíme podle parametrů uvedených pro daný reproduktor nebo reproduktorovou soustavu výrobcem. Řadíme-li více reproduktorů / reprosoustav, postupujeme následujícím způsobem. Při paralelním řazení nastavíme hodnotu nejméně zatížitelné reprosoustavy podle její impedance a dlouhodobého maximálního příkonu. Sériově se nedoporučuje řadit jiné než totožné reprosoustavy, jako parametr pro nastavení použijeme součet impedancí a součet zatížitelností nejméně výkonné sériově zapojené větve reprosoustav.

Příklad zapojení

Řadíme sériově dvě reprosoustavy 3O W / 4 Ω, potom nastavíme jako pro 60 Wa 8 Ω nejbližší nižší hodnotu, tedy na 45 W / 8 Ω.

Důležité parametry

Impedance reprosoustav R, běžně 4 / 8 Ω, méně často 6 Ω.
Dlouhodobý maximální příkon P (W / VA).

Dlouhodobý maximální příkon

Elektrický výkon odpovídající dlouhodobému maximálnímu vstupnímu napětí. Je definován jako U2/R, kde U je dlouhodobé maximální vstupní napětí a R je impedance.

Ani jeden z těchto parametrů nemůžeme sami jednoduchou metodou změřit a tak se musíme spolehnout na údaje od výrobce. Pojem: dlouhodobý maximální příkon je parametr, pro který se v praxi častěji používá termín ,,zatížitelnost”, a jedná se o maximální příkon, který reproduktor (reproduktorová soustava) po určitou dobu (podle příslušné normy) je schopen ,,přežít” bez poškození. Nad touto hranicí dochází k poškození nebo zničení reproduktoru (reprosoustavy).

Nastavení Speaker guard

30 W / 4 Ω nebo 15 W / 8 Ω
60 W / 4 Ω nebo 30 W / 8 Ω
90 W / 4 Ω nebo 45 W / 8 Ω
135 W / 4 Ω nebo 67,5 W / 8 Ω

Leták SpeakerGuard CZ
shadow

Leták CZ

Technické parametry SpeakerGuard
shadow

Technický list

Speaker guard PSP 1.3i a 2.3i
Vlny Speaker guard
Logo Speaker Guard

Máte zájem o produkty SpeakerGuard nebo jejich instalaci?

MEDIA TRADING CZ, Narcisová 428, 252 43 Průhonice
tel.: +420 274 773 381, email: info@media-trading.cz, mobil: +420 777 253 713